Διπλωματα Ευρεσιτεχνιας

Γράβαλος, Ι., Βελιώτης, Ι., Σεραφείμ, Γ. "Φορητή Διαγνωστική Συσκευή Υδραυλικών Συστημάτων". Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ. 1005465, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα 2007 [Διεθνής Ταξινόμηση (INT.CL8): F15B 19/00].

2. Γράβαλος, Ι., Γιαλαμάς, Θ., Κατέρης, Δ., Τσιρόπουλος, Ζ., Ξυραδάκης, Π. "Ρομποτικό όχημα παρακολούθησης της υγρασίας εδάφους κινούμενο εντός δικτύου υπόγειων αγωγών (Ρομποτικός τομογράφος υγρασίας εδάφους)". Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ. 1008578, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα 2015 [Διεθνής Ταξινόμηση (INT.CL8): F16L 55/40, F16L 55/26, F16L 55/32, G01F 23/26, B61B 13/10, B25J 5/00].