Εξοπλισμος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Γεωργικός Ελκυστήρας Lamborghini R6 εξοπλισμένος με ηλεκτρονικά συστήματα & ΙSOBus • Σύστημα καταγραφής ασκούμενων δυνάμεων στο υδραυλικό σύστημα του ελκυστήρα κατά την κατεργασία εδάφους • Εδαφολεκάνη καταγραφής ασκούμενων δυνάμεων στα κοπτικά εργαλεία των μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους • Εδαφολεκάνη καταγραφής συμπίεσης εδάφους / ολίσθησης / αντίστασης κύλισης • Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας • Σύστημα ασύρματης μεταφοράς δεομένων και δικτύωσης αισθητήρων (ADCON TELEMETRY) • Συστήματα συλλογής δεδομένων • Αισθητήρες θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας • Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας • Κάμερα πανοραμικής λήψης • Φορητό GPS • Δυναμοκυψέλες • Στοιχεία υδραυλικών κυκλωμάτων • Εξοπλισμός εργαστηρίου ηλεκτρονικής (Πολύμετρα, Παλμογράφο,Κολλητήρια, κ.ά)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Σχεδιαστικό και υπολογιστικό κέντρο αποτελούμενο από 3 σταθερού και 3 φορητούς Η/Υ συνδεδεμένους σε δίκτυο με τοπικό Server • Plotter (max A0) • Λογισμικά πακέτα AUTOCAD, INVERTOR, ANSYS, FORM Z • Μικρό Μηχανουργείο πλήρως εξοπλισμένο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ & ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ: Μονοαξονικά & Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα • Ταχόμετρο • Πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων PULSE/Bruel & Kjaer • Φορητή συσκευή ελέγχου δονήσεων VibroTest 60 • Scanning Laser Vibrometer PSV-400/Polytec • Λογισμικό MATLAB R2008a • Συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής στερεών σωματιδίων των λιπαντικών HYDAC OF5

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: Θερμιδόμετρο οβίδας (C5000/IKA WERKE) • Αυτόματο ιξωδόμετρο (ViscoSystems AVS 370/Schott Instruments) • Συσκευή σημείου ανάφλεξης (FG-K16909-KW) • Κουλομετρική συσκευή (TitroLine KF/SI Analytics) • Κλίβανος ξήρανσης (Slecta) • Κλίβανος αποτέφρωσης (1100⁰C/8L) • Κλίβανος καύσης στερεών βιοκαυσίμων • Μηχανή θρυμματισμού υπολειμμάτων βιομάζας • Συσκευή έκθλιψης ελαιούχων σπόρων (FARMET) • Αντιδραστήρας μετεστεροποίησης • Μηχανές εσωτερικής καύσης • Αναλυτής καυσαερίων – Αιθαλόμετρο (BEA350/Bosh) • Ηλεκτρικό δυναμόμετρο (FROMENT XT200) • Υδραυλικό δυναμόμετρο • Δοκιμαστήριο αντλιών πετρελαίου (Bosch)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Τράπεζα δοκιμών έναντι ανατροπής για αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα • Φορητό όργανο μέτρησης και ανάλυσης ολόσωμων μηχανικών δονήσεων Type 4447 (Bruel & Kjaer) • Φορητή συσκευή μέτρησης και καταγραφής ήχου (Bruel & Kjaer/type 2270) • Φορητός αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων 9306 (TSI) • Συσκευή ανίχνευσης επικίνδυνων αέριων ρύπων (GFG Microtector II G460 SET (CH4, O2, CO2, H2S)) • Συσκευή παρακολούθησης θερμικής κόπωσης (RSS-214)