Η κύρια πηγή μηχανικών δονήσεων σε ένα γεωργικό ελκυστήρα είναι ο κινητήρας. Οι μηχανικές δονήσεις προέρχονται από τη διεργασία της καύσης και τα περιστρεφόμενα στοιχεία του κινητήρα. Οι δονήσεις μεταδίδονται από τον κινητήρα στο κάλυμμα  του αμαξώματος (καπό). 

Το δυναμόμετρο έλξης προσαρμόζεται στην ανάρτηση τριών σημείων για την καταγραφή των ασκούμενων δυνάμεων σε γεωργικό ελκυστήρα και παρελκόμενο μηχάνημα. Τα αισθητήρια στοιχεία αποτελούμενα από δυναμοκυψέλες είναι τοποθετημένα μεταξύ των μεταλλικών πλαισίων.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας & Συστημάτων Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
Σχολή Tεχνολογίας Γεωπονίας
Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Τ.Κ. 41110
ΛΑΡΙΣΑ
 
Membership Membership:
Latest New User Latest: Dimitris
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 2

People Online People Online:
Visitors Visitors: 9
Members Members: 0
Total Total: 9

Online Now Online Now: